Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γενικά

Στο πνεύμα της προώθησης της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4589/2019, άρθρο 33 ΦΕΚ 13/τ. Α΄/29-1-2019), και μετά τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρ. 1123/21-12-2021 και 1721/14-03-2022), ορίστηκε η άμισθη εννεαμελής Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Πανεπιστημίου μας ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και των Τμημάτων.

Ο γενικός στόχος του ΣΔΙΦ είναι η χαρτογράφηση και η αντιμετώπιση των μορφών ανισοτήτων και διακρίσεων φύλου, έμφυλης βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εντός του πανεπιστημίου και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του, στα Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, καθώς και στην ερευνητική δραστηριότητα.των

Νέα - εκδηλωσεις

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Προλαβαίνοντας και αντιμετωπίζοντας τη βία κατά των γυναικών»

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, ώρα 11:00 π.μ.

Η Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων-Κ.Ε.Θ.Ι. προσκαλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Προλαβαίνοντας και αντιμετωπίζοντας τη βία κατά των γυναικών», την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, ώρα 11:00 π.μ. Σύνδεσμος μέσω της πλατφόρμας Ms Teams: https://bit.ly/45BnthA Πρόγραμμα: Χαιρετισμός της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτριας Άννας Μπατιστάτου, Ομιλίες: «Οι σχετικές αρμοδιότητες της ΕΙΦ», Μαρία Πουρνάρη, Πρόεδρος της Ε.Ι.Φ, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. «Βία κατά των γυναικών: Ενδείξεις-στήριξη-προστατευτικό πλαίσιο», Ελένη Χριστόγερου, Νομικός, στο Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων-Κ.Ε.Θ.Ι. «H συμβουλευτική για την αντιμετώπιση των μορφών της έμφυλης βίας», Γεωργία Γκαντώνα, Επίκ. Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. #όχι_στη_βία_κατά_των_γυναικών #πρόληψη #ενημέρωση #στήριξη

Δράση

Οι αρμοδιότητες της ΕΙΦ

Οι αρμοδιότητες της ΕΙΦ του ΠΙ, όπως αυτές ορίζονται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4589/2019, άρθρο 33), είναι οι εξής:

Εκπόνηση σχέδια δράσης

για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο

Εισήγηση μέτρων

εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού,

Ενημέρωση

παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα


Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά

Εκπόνηση ΠΜΣ

προωθεί την εκπόνηση ΠΜΣ και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου

Εκπόνηση μελετών και ερευνών

προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της

Συνδρομή προς θύματα

παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση.

Βασικές αρχές

Στρατηγική για την ισότητα φύλων
Στο ακαδημαϊκό και διοικητικό επίπεδο
Στην έρευνα και τη διδασκαλία
Στη διαμεσολάβηση & αντιμετώπιση κακοποιητικών συμπεριφορών
Με κοινωνική ευθύνη και δικτύωση
Με την παρακολούθηση του έργου της ΕΙΦ
Εκπαίδευση

στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων